Wellfit

LEER UW LICHAAM BEGRIJPEN...

Algemene voorwaarden groepslessen


Betalingsverplichting

1.1 Het lesgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat op aanmelding/inschrijfformulier, rooster en website.
1.2 Het lesgeld dient vooraf per overschrijving of contant te worden betaald.
1.3 Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Well Fit zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
Aanmelding/inschrijving periode.
2.1 Aanmelding/inschrijving  is geldig, gedurende onderstaande periodes:
-Kortlopende aaneengesloten cursus (5 wekelijkse lessen)
-Half jaar, september t/m januari, of van februari t/m juni
-Jaar, september t/m juni.
 
Verzuim
3.1 In overleg is het mogelijk een gemiste les in te halen tijdens één van de overige lesuren, gedurende de aangemelde periode. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs in dezelfde week plaats te vinden
3.2  Tussentijdse opzegging ivm met ziekte of verhuizing etc.
Deelname wordt tussentijds beëindigd middels mail/schriftelijke opzegging door de deelnemer aan Wellfit, waarbij een opzegtermijn van minimaal vier weken in acht dient te worden genomen.
 
3.3. Uitval van lessen wordt naar vermogen vervangen of op een later/ander tijdstip ingehaald.
3.4. Indien de docent meer dan twee achtereenvolgende lessen verzuimt, kunnen de lessen in overleg worden ingehaald of vindt naar evenredigheid teruggave van lesgeld plaats, onder aftrek van de eerste twee verzuimweken. Zo mogelijk zal de docent voor een vervanger zorgen. Wanneer de docent gespreid over de lesperiode meerdere lessen verzuimt, heeft de cursist recht op inhaallessen, vervanging, danwel evenredige restitutie naar onderstaande normen waarbij uitgangspunt is dat het verzuim voortvloeit uit ziekte of overmacht:
- Half jaar, september t/m januari, of van februari t/m juni  indien verzuim meer dan 2 weken bedraagt.
- Jaar, september t/m juni, indien verzuim meer dan 3 weken bedraagt.
Aansprakelijkheid
4.1 De cursist is verplicht lichamelijke klachten te melden aan de docent.
4.2 De cursist wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend(e) specialist(en) te worden geraadpleegd.
4.3.Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.
4.4 Well Fit kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist
Huisregels
5.1  De cursist dient zicht te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen de panden waar de lessen plaatsvinden.
5.2  Roken en het gebruik van mobiele telefoons is in de lesruimte niet toegestaan.
5.3  Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit, zo spoedig mogelijk vooraf, te melden via het
telefoonnummer 06-51620738 of via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Beëindiging deelname groepslessen
6.1 Deelname wordt beëindigd middels schriftelijke opzegging door de deelnemer aan Well Fit, tegen het einde van de aangemelde periode (uitgezonderd de kortlopende cursus), waarbij een opzegtermijn van minimaal vier weken in acht dient te worden genomen.
 

Overig
7.1. Well Fit behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.
7.2 Well fit behoud het recht lesactiviteiten,  tijden en locaties te kunnen wijziging of annuleren indien daar een gegronde reden voor is zoals te weinig cursisten (minimaal 8 deelnemers).  Bij annulering vindt  evenredige restitutie van het lesgeld plaats.
7.3. Deelname aan de lessen betekend akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.